OM OSS
KONTAKTA OSS

© 2019 HSK Mindful Leadership.  All Rights Reserved

HEMSIDEPOLICY
  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram

“De stora ledarna är emotionellt intelligenta och de strävar efter att leva i medveten närvaro (mindfulness) om sig själv, med andra, naturen och samhället."

– Richard Boyatzis and Annie MeKee (Resonant Leadership)

Mindfulness innebär att ”ägna uppmärksamhet på vad du gör medan du gör det utan att fälla omdömen". Detta betyder att anamma ett objektivt och öppet sinne. Mindful ledarskap handlar således om att vara närvarande och självsäker, och att utöva medkänsla.

 

 

En mindful ledare har följande nyckeldrag:

 

  • är grundlig och omdömesgill med ödmjukhet och integritet

  • betänker långsiktigt följderna av sina handlingar och strävar efter ett hållbart resultat

  • utvecklar sätt att integrera mindfulness i sin förmåga att bemöta, förena och bemyndiga medarbetare samt att skickligt manövrera förändringar

  • kan behålla sitt lugn och reagera medvetet med tydlighet och fasthet för att omvandla stressiga situationer till gynnsamma förhållanden

  • leds inte lätt av den yttre situationen, utan istället skickligt "leda" sig själv och andra genom den.

Kontakta oss för mer info>>