OM OSS
KONTAKTA OSS

© 2019 HSK Mindful Leadership.  All Rights Reserved

HEMSIDEPOLICY
  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram
TESTIMONI I KORT - FÖR DR. HOON SING KEOW

Hans-Joachim Paul, tidigare verkställande direktör för Volkswagen Wolfsburg Car Plant i Tyskland mellan 1993 och 1996, rekommenderar varmt Dr. Hoons kompetens inom coaching och rådgivning, vilket han gynnades av när han var teknisk direktör (CTO) hos Shanghai Volkswagen (SVW) mellan 1986 och 1989. Hans framgång hos SVW bidrog till hans befordran.

Den oerhört erfarna och uppenbart självsäkra bilexperten, herr Paul, beskriver att han och hans 20 tyska kollegor blev överraskade av den ofattbara omfattningen av ”haphazardness” (enligt deras uppfattning) av Kinas makro- och mikroekonomiska förhållanden. Han blev frustrerad av kinesiska irrationella beslutsfattare och upptäckte sin enda största utmaning vara den att hantera, motivera och leda kinesiska arbetare vid SVW. De var bristfälliga i att samordna och delegera arbetsuppgifter och saknade personligt ansvar. Han citerade många exempel för att visa att det inte fanns något hos de kinesiska arbetare som påminde om tysk arbetsetik och disciplin. Allt dessa missförhållanden försvårade utvecklingen av uppbyggandet av en bilfabrik och produktion.

Dr Hoon, dåvarande forskare, kom till SVW för att studera kinesiska och utländska joint ventures (samriskföretag). Hon började undersöka SVWs tillståndläge i organisationen genom att intervjua utländska och kinesiska chefer från topp till alla funktionella avdelningar och nivåer, ner till arbetare på produktionen samt andra anställda. Dr Hoon påbörjade sin djupgående och longitudinella forskning vid SVW mellan 1986 och 1992, och gjorde två besök varje år, och stannade en månad vid varje besök.
 

Under hela processen med att samla in, analysera och granska intervjuuppgifterna såg herr Paul Dr. Hoon beundransvärda egenskaper. Hon beskrivs för att vara öppen, nyfiken, observant och kunnig i tvärkulturella kommunikation. Som upplyst gav Dr. Hoons tillvägagångssätt i rådgivande coaching honom en förståelse av SVW “organisations-psykologi” bestående av kulturella skillnader i kombination med olika organisatoriska arbetssätt/metoder, och kopplad till missuppfattningar och därigenom avvikande förväntningar, misstro och brist på kommunikation – alla dessa utgör organisatoriska problem inom joint ventures, något som även Paul upplevde.
I hans ord:

”Dr. Hoon hjälpte mig att övervinna min stress och oro för att hantera oväntade utmaningar med kinesiska underordnade. Hon förbättrade min kommunikation med alla anställda och sökte efter deras synpunkter och feedback genom att hjälpa till med översättning i min dagliga inspektion av arbetsgolv. Hon agerade också som ett ’bollplank’ (sounding board) till mina planer och strategier, som hon gav värdefulla förslag till. Viktigast är att hennes hands-on coaching har gjort det möjligt för mig att arbeta med att förvandla en organisationskultur från ’föråldrade värden’ som omfattade så kallad ”iron rice bowl”; bristen på ansvarskännande oklara regler för belöningar och straff och senioritetssystemet. Detta ändrades till en kultur som omfattade samarbete och stöd, en icke-konkurrerande inställning, dock med individuellt och kollektivt ansvar (lagarbete) och beslut som görs med professionell kunskap, kompetens och professionalism. Med denna innovativa kultur uppmanades underordnade och lag att främja kollektivt lärande, dela kunskap, till och med utforska idéer och samarbeta över alla funktioner.


Under den här processen arbetade hon med min personliga ledarskapspsykologi så att jag förstår den komplicerade kommunikationen och samspel med mina kinesiska underordnade, mitt handlande med såväl personliga som professionella påfrestningar och bekymmer. Hon inspirerar mig att anamma mindfulness och autentiskt ledarskap. Jag har lärt mig att utveckla min ’självmedvetenhet’ och uppskattar den oumbärliga kvaliteten på trovärdighet, integritet med etiska värderingar som är nödvändiga dygder för att förtjäna respekt och stöd från kinesiska underordnade, framför allt betydelsen av kinesiska värdet ’faderfigurens roll '.”

Herr. Hans-Joachim Paul

Före detta Verkställande Direktör 

Volkswagen Wolfsburg bilfabriken

September, 2018

Som Verkställande Direktör för Dow Chemical (Greater China) mötte jag Dr. Hoon vid ett ASEAD-seminarium i Singapore 1994. Efter seminariet inbjöd jag och anlitade Dr. Hoon att ge ett träningsseminarium, "Managing Joint Venture in a Cross-cultural Context", för managers i Dow Chemical Greater China, vilket blev en rungande framgång.

 

Vi har hållit kontakten sedan dess. Jag tackar verkligen Dr. Hoon för alla hennes uppriktiga åsikter och konstruktiva råd genom åren. Hon har spelat en nyckelroll i min karriär och personliga utveckling.

Mr. Frankie Ko

Former President of

Dow Chemical (Greater China) 

Shanghai

April, 2019